تعویض قاب مدل S7 - P7

 

مشخصات فنی

تعویض قابهای رنگی پیانو Dexibell
در مدل سری p7 و S7

 

 
خواندن 1042 دفعه